ජපන්

Enter the Fat Dragon (2020) Sinhala Subtitles | ජබ්බා උනත් වැඩ්ඩා සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Enter The Fat Dragon (2020)

Directed by: Wong Jing, Kenji Tanigaki Produced by: Donnie Yen, Wong Jing (also exec.), Connie Wong Production company: Bona Film Group, Bullet Films, Mega-Vision Pictures (MVP), Sun Entertainment Film Group Distributed by: Mega-Vision Pictures (MVP) Release date: January 23, 2020 (Hong Kong) Country: China Language: Cantonese, Japanese Box office: $38,561 …

Read More »

Dragon Quest: Your Story (2019) Sinhala Subtitles | ජීවිතේම ගේම් සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Dragon Quest Your Story (2019)

Directed by: Takashi Yamazaki, Ryuichi Yagi, Makoto Hanafusa Music by: Koichi Sugiyama Edited by: Ryuichi Yagi Production company: Shirogumi, Robot Communications Distributed by: Toho Release date: August 2, 2019 Country: Japan Language: Japanese Box office: ¥1.42 billion ($13 million) Cast: Kasumi Arimura, Steve Blum, Shaun Conde, Jacob Craner, Trevor Devall, …

Read More »

Our Departures (2018) Sinhala Subtitles | ජීවන හැරවුම සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Kazokuiro AKA Our Departures (2018)

Director: Yasuhiro Yoshida Writer: Yasuhiro Yoshida Produced by: Shuji Abe Country: Japan Language: Japanese Release Date: 30 November 2018 Cumulative Worldwide Gross: $1,461,487 Production Co: Abe Shuji, East Japan Marketing & Communications Inc., Fukuoka Broadcasting System (FBS) Runtime: 120 min Cast: Kasumi Arimura, Jun Kunimura, Munetaka Aoki, Itsuji Itao, Hôka …

Read More »

Kingdom (2019) Sinhala Subtitles | රාජධානිය වෙනුවෙන් සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Kingdom (2019)

Directed by: Shinsuke Sato Music by: Yutaka Yamada Production company: Columbia Pictures, Sony Pictures Entertainment Japan Distributed by: Toho, Funimation Release date: April 19, 2019 Running time: 134 minutes Country: Japan Language: Japanese Box office: ¥5.69 billion (Japan), $53.3 million (worldwide) Cast: Kento Yamazaki, Ryo Yoshizawa, Kanna Hashimoto, Masami Nagasawa, …

Read More »

Earthquake Bird (2019) Sinhala Subtitles | මරණය රැගෙන යන්නී සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Earthquake Bird (2019)

Directed by: Wash Westmoreland Produced by: Georgina Pope, Michael Pruss, Ann Ruark, Ridley Scott, Kevin J. Walsh Music by: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Cinematography: Chung Chung-hoon Edited by: Jonathan Alberts Production company: Scott Free Productions, Twenty First City Distributed by: Netflix Release date: October 10, 2019 (LFF) – …

Read More »

Godzilla: Planet of the Monsters AKA Godzilla: Monster Planet (2017) with Sinhala Subtitles | අවුරුදු 20,000කට පස්සේ එන්නේ සිංහල උපසිරැසි සමඟ

මේ චිත්‍රපටයට පාදක වෙලා තියෙන්නෙ ගොඩ්සිලා කියන භයානක රාක්ෂයෙක් ගැන.ගොඩ්සිලා කිව්වම ඔය කවුරුත් දන්නවා ඇති නේ අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑනේ.ඉතින් මේ ගොඩ්සිලා කියන චරිතය පදනම් කරගෙන මේ වනකොට චිත්‍රපට 33ක් නිකුත් වෙලා තියෙනවා. Godzilla: Planet of the Monsters චිත්‍රපටය ජපානයේ තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. විනාඩි 89ක් පුරා දිවෙන මේ කතාව ලියලා තියෙන්නෙ ජපානයේ Gen Urobuchi කියන …

Read More »

Manhunt (2017) Sinhala Subtitles | සුපිරි ශක්ති වර්ධක එන්නතේ අබිරහස සිංහල උපසිරැසි සමඟ

ඩු-කුයි කියන්නේ බොහොම දක්ෂ නීතීඥයෙක්. මේ නිසාම, ටෙන්ජින් නම් ඖෂධ සමාගමේ නීතීඥයා විදියට සේවය කිරීමට ඩු-කුයිට අවස්තාව ලැබුණා. ඉතින් තමන්ගේ වෘත්තීමය දක්ෂතාවය නිසා වසර කීපයක් ඇතුලත මේ ටෙන්ජීන් කියන ඖෂධ සමාගමේ නීතිමය ආරවුල් විශාල සංඛාවක් ජයග්‍රහණය කරදීලා, මේ ඖෂධ සමාගමේ විශ්වාසවන්තම සේවකයෙකු බවට පත්වෙන්න ඩු-කුයිට හැකියාව ලැබෙනවා. සමාගමේ 65  වන සංවත්සරයට සමගාමිව …

Read More »